Kancelaria

Czynności notarialne

Wymagane dokumenty

Godziny urzędowania

Lokalizacja

Kontakt
NOTARIUSZ
Jarosław Wojciech Sielecki
Czynności notarialne

 

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r.
Prawo o notariacie - (Dz. U. z dnia 21 marca 1991 r.)
 
Art. 79. Notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne,
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
4) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw,
5) sporządza poświadczenia,
6) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
7) spisuje protokoły,
8) sporządza protesty weksli i czeków,
9) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
10) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
11) prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności,
12) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
13) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 


 
KancelariaCzynności notarialneWymagane dokumentyGodziny urzędowaniaLokalizacjaKontakt
Nowa Sól, ul. Szeroka 1/2, tel. 68 355 42 08 i 68 355 27 02,