Kancelaria

Czynności notarialne

Wymagane dokumenty

Godziny urzędowania

Lokalizacja

Kontakt
NOTARIUSZ
Jarosław Wojciech Sielecki
Kancelaria              Działalność notariuszy normuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego.


Kancelaria Notarialna
Jarosław Wojciech Sielecki
kancelaria urzęduje 

w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00  do 16:00

w innym czasie w ramach potrzeb po uprzednim uzgodnieniu

Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

 
KancelariaCzynności notarialneWymagane dokumentyGodziny urzędowaniaLokalizacjaKontakt
Nowa Sól, ul. Szeroka 1/2, tel. 68 355 42 08 i 68 355 27 02,